Cho Tôi Một Ly Độ LượngSao không như cỏ như cây an nhiên tự tại
Sao cứ làm đau lòng nhau
Sao cứ làm đau đầu nhau
Thèm quá một ly độ lượng
Hoàng hôn rồi
Ta sám hối đi thôi...
Ngày hôm qua mang tội sát sanh
Chặt ai ra làm sáu mảnh
Ngày hôm nay giật mình thảng thốt
Hoàng hôn rồi
Ta sám hối đi thôi

phamlyly

Kỳ Kỳ

Ly độ lượng ai cũng có mà!
Chỉ có sâm bổ lượng mới phải mua thôi.

thuannghia

Sư Tỷ!

Đọc mấy hai bài gần đây của Sư Tỷ mà Đệ cứ nghe nhồn nhột thế nào ấy. Cứ ngỡ như Sư Tỷ đang quở trách em từ cái dạo hồi xưa ấy. Hì hì cái Tâm nó nằm chổ mô để mình an lại cho nó Tĩnh chị hè!
He he! Đệ bây giờ chưa đến độ cần Ly Độ Lượng. Mà Đệ đang cần Ly Đô và Lương thôi hì hì...
(Chọc Tỷ thế thôi chứ bài ni nghe tâm trạng quá Chị có chuyện chi buồn phiền à. Để em nhắn mấy đứa nớ trên SG kéo "ghệ" của Đệ xuống hầu chuyện Sư Tỷ hỉ. Thiệt đó)
LYN của Sư Tỷ vẫn rứa mà!

Kỳ Kỳ

Tỷ Tỷ

Ly độ lượng
đắt lắm tỷ ơi
lỡ tay giết người...
người chết hay ta chết???
thôi thì gom về sáu mảnh
vẫn còn...sám hối... rồi thôi...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3934','5os46928ng2ond2gunephkerc3','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-26 19:53:38','/a143094/cho-toi-mot-ly-do-luong/page-2.html')