Post lại bài Chia Tay...

 

Thôi chia tay đi anh
Đàn kiến nối nhau rời hang ổ
Em đoán đêm nay trời bão tố
Nên chia tay đi anh
Em đắp bao nhiều lần mặt nạ
Vẫn không lẫn vào đâu
Căm cụi phết vào những góc cạnh
Mỗi góc một phiến sầu
Nên chia tay đi anh
Em lại giẫm vào em lần nữa
Gót chân cẩn thận bọc nhung
Rơi xuống chỉ lưng chừng
Vẫn thấy rùng mình đau đớn
Chia tay nhau đi anh

phamlyly

Chào Mây

Thơ buồn nhưng chị vui chị nhé.

Ừ đang vui đây chúc Mây cũng vậy nhé!
Cuối tuần thật vui.

Mây

Chao ôi...
Em đoán...
Em đắp...
Em lại giẫm vào em...
Rùng mình đau đớn...
Kiểu ni thì phải "adieu" luôn chị hè.
Tưởng rứa là khỏe hóa ra nhọc nặng quá...
Xót...
Thơ buồn nhưng chị vui chị nhé.