Thà Như Hạt Mưa

Nếu cứ chảy thẳng
Giòng sông về đâu
Còn ta uốn khúc
Sao cứ rầu rầu
Hộp thư giấu kỹ
Không dám đụng vào
Làm như không có
Cho rồi đời nhau
Mưa đã nhiều năm
Tất nhiên đất thấm
Chạm chi ảo ảnh
Để rồi trầm ngâm
Ngồi nghe Thu hát
Thà như hạt mưa
Rơi trên tượng đá
Trời ơi buồn chưa

phamlyly

Ủa ai dao kéo vậy Hơi Khùng?
Cho cái Đchỉ để chị tham gia với!

Hơi Khùng

Buồn gì mà buồn chị? Vui lên chớ. Bạn mình có đứa mới dao kéo lại đó chị nờ để vui.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3934','sm3r5bh9ousptd7ob7tmh3dcf0','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-26 19:53:19','/a171054/tha-nhu-hat-mua.html')