ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG TÔI ƠI!


Cứ như một kẻ điên
Lang thang bên đường
Nhặt bất cứ một thứ gì
Để điền vào chỗ trống
Ta lui vào bên trong cánh cổng
Chuẩn bị cài chốt thêm một lần
Rung cây cho hoa lại rụng thêm một lần
Rồi nói lời vĩnh biệt
Ngày hôm qua và ngày hôm nay
Khác nhau
Ngày xưa và bây giờ
Xa cách nhau
Đêm nay lại có một kẻ điên
Lang thang
Nhặt một nỗi buồn
Đem điền vào chỗ trống

cafe89

Cám ơn Xa Trạch thức khuya
Cùng ta đi nhặt
Mảnh thủy tinh
Ve chai
Nhựa phế thải

Xa Trạch

Nơi này có một người điên
Toàn đi nhặt những mảnh thủy tinh vở
Lang thang trên đường
Với nụ cười hồn nhiên
Và bao dung
Tặng cho những kẻ qua đường
Những kẻ mà khuôn mặt đăm chiêu
Vì cơm áo gạo tiền
Vì những mưu mô toan tính lọc lừa
CỨ NHƯ MỘT KẺ ĐIÊN
Nhặt những mảnh thủy tinh vở
Trong veo
Như những nụ cười hồn nhiên..