VIẾT TRƯỚC LÚC KHOA RA ĐI...

Con chim giật mình vỗ cánh
Biết bay về đâu về đâu
Thế giới này xa lạ quá
Nên đáp vội trên nhánh sầu
Mùa đông giật mình thay áo
Những cơn lạnh quyện vào nhau
Chốn này nghe hoang vu quá
Nhớ lại áo xưa dù nhầu
Nghe như trăm ngàn tiếng hát
Đẩy hồn ta qua sông sâu
Nước mắt hay là lệ máu
Tiễn đôi chân ta bắt đầu...
Bước đi vẫn còn run rẩy
Ngoái đầu lại cố nhìn nhau
Còn đấy ba đôi mắt lạc
Thôi đành hẹn lại kiếp sau...