CHUYỆN CỦA LINH

Vì một lý do riêng.
Mình xin cất lại bài viết này.
Cảm ơn Nguyệt Hồng đã ghé đọc và chia sẻ.
Chúc bạn luôn vui vui vui.

tranvunguyet

Chào Hồng

Cảm ơn sự chia sẻ của bạn.
Mình cũng cầu mong cho Linh mau tìm được sự bình an.

Lương Nguyệt Hồng

Gởi Tranvunguyet

Chia sẻ tâm trạng cùng các bạn .Chỉ biết " Than ôi! phận đàn bà"...
Cầu mong Linh tìm được nièm vui ở con bạn bè và trong công việc
Chúc mọi người may mắn vui tươi