TÌM NHAU


Tìm nhau như Thiên Cổ
Mãi đi tìm Nghìn Thu
Sương tràn trên đỉnh vân du
Đôi con mắt lạc nẻo phù phiếm xưa
Tìm nhau trong cả giấc mơ
Tìm câu thơ cổ rơi hờ bên song
Tìm nhau tận bến rêu phong
Tìm...
như Thiên Cổ phải lòng Nghìn Thu

Ngẫu hứng khi nghe nhạc Phạm Duy...