CHƯA ĐẶT TÊN LẦN NỮA

 

Đừng nhìn nhau nữa đêm nay bão giông
Bữa tiệc gió mưa lấy gì thết đãi
Trái sầu chín tới chưa kịp rời cành
Hãy rung mạnh đi hãy giết chết đi cuộc tình yểu mệnh
Con đường năm tháng đã phủ bụi mờ
Dấu chân ai quen dấu chân ai lạ
Buồn buồn mùa thu vui vui mùa hạ
Gởi gió cho mây ngàn mang đi xa
Đừng nhìn nhau nữa đêm nay phong ba
Hồn mặc phong phanh chiếc áo quê nhà
Trên giòng sông Tâm  nguyện lời sám hối
Chép tặng cõi trần điệp khúc bi ca